Certifikat

Kvalitets- & livsmedelssäkerhetspolicy

Företagets verksamhet ska utgöra grunden för ett utvecklande arbete och förbättringar, gentemot kunderna livsmedelsproducenter, leverantörer och samarbetsparter, genom att företaget;
  • Ska uppfylla svensk och europeisk livsmedelslagstiftning samt företagets kunders krav och förväntningar på levererade produkter och information, för användning till vidare förädling inom livsmedelsproduktion.
  • Ska utveckla personalens kunskap och förbättra företagets rutiner och processer genom mål och mätningar, som genererar resultat för utveckling av kvalitetshöjande åtgärder.
  • Ska sträva efter att vara den främsta samarbetspartnern och kommunicera detta till företagets kunder och huvudmän. Samtliga företagets anställda är ansvariga och delaktiga i arbetet.
     

Miljöpolicy

Företagets miljöpolicy ska bidra till en långsiktig och hållbar utveckling, en god lönsamhet och ett positivt varumärke. Miljöpolicyn ska utgöra grunden för företagets miljöarbete inom området och strävan efter att;
  • Motivera och utveckla medarbetare och samarbetsparter till ett miljömässigt och ansvarsfullt agerade. Samtliga företagets anställda är ansvariga och delaktiga i arbetet.
  • Säkerställa att rådande miljölagstiftning följs och beakta aktuella miljöfrågor för verksamheten.
  • Minska företagets miljöbelastning genom effektivare användning av energi och råvarumaterial.
  • Kommunicera miljöarbetet med samarbetsparter och företagets leverantörer av varor och tjänster.
 
 

 

Företagets kvalitets- & livsmedelssäkerhetspolicy ska utgöra grunden för ett utvecklande arbete och
ständiga förbättringar, gentemot kunderna livsmedelsproducenter, leverantörer och samarbetsparter,
genom att företaget;
 
• Ska uppfylla svensk och europeisk livsmedelslagstiftning samt företagets kunders krav och
förväntningar på levererade produkter och information, för användning till vidare förädling
inom livsmedelsproduktion.
 
• Ska ständigt utveckla personalens kunskap och förbättra företagets rutiner och processer
genom mål och mätningar, som genererar resultat för utveckling av kvalitetshöjande åtgärder.
 
• Ska sträva efter att vara den främsta samarbetspartnern och kommunicera detta för
företagets kunder och huvudmän. Samtliga företagets anställda är ansvariga och delaktiga i
arbetet.
Företagets kvalitets- & livsmedelssäkerhetspolicy ska utgöra grunden för ett utvecklande arbete och
ständiga förbättringar, gentemot kunderna livsmedelsproducenter, leverantörer och samarbetsparter,
genom att företaget;
 
• Ska uppfylla svensk och europeisk livsmedelslagstiftning samt företagets kunders krav och
förväntningar på levererade produkter och information, för användning till vidare förädling
inom livsmedelsproduktion.
 
• Ska ständigt utveckla personalens kunskap och förbättra företagets rutiner och processer
genom mål och mätningar, som genererar resultat för utveckling av kvalitetshöjande åtgärder.
 
• Ska sträva efter att vara den främsta samarbetspartnern och kommunicera detta för
företagets kunder och huvudmän. Samtliga företagets anställda är ansvariga och delaktiga i
arbetet.
Företagets kvalitets- & livsmedelssäkerhetspolicy ska utgöra grunden för ett utvecklande arbete och
ständiga förbättringar, gentemot kunderna livsmedelsproducenter, leverantörer och samarbetsparter,
genom att företaget;
 
• Ska uppfylla svensk och europeisk livsmedelslagstiftning samt företagets kunders krav och
förväntningar på levererade produkter och information, för användning till vidare förädling
inom livsmedelsproduktion.
 
• Ska ständigt utveckla personalens kunskap och förbättra företagets rutiner och processer
genom mål och mätningar, som genererar resultat för utveckling av kvalitetshöjande åtgärder.
 
• Ska sträva efter att vara den främsta samarbetspartnern och kommunicera detta för
företagets kunder och huvudmän. Samtliga företagets anställda är ansvariga och delaktiga i
arbetet.
Företagets kvalitets- & livsmedelssäkerhetspolicy ska utgöra grunden för ett utvecklande arbete och
ständiga förbättringar, gentemot kunderna livsmedelsproducenter, leverantörer och samarbetsparter,
genom att företaget;
 
• Ska uppfylla svensk och europeisk livsmedelslagstiftning samt företagets kunders krav och
förväntningar på levererade produkter och information, för användning till vidare förädling
inom livsmedelsproduktion.
 
• Ska ständigt utveckla personalens kunskap och förbättra företagets rutiner och processer
genom mål och mätningar, som genererar resultat för utveckling av kvalitetshöjande åtgärder.
 
• Ska sträva efter att vara den främsta samarbetspartnern och kommunicera detta för
företagets kunder och huvudmän. Samtliga företagets anställda är ansvariga och delaktiga i
arbetet.